Geofizyka daje możliwości wykonania badań nieinwazyjnych.

 

W większości przypadków nie naruszamy struktury gruntu, a jeżeli nawet ingerencja w grunt lub badany obiekt jest niezbędna, występuje w minimalnym zakresie.

 

Dzięki temu mamy możliwość oceny stanu technicznego budynków i innych obiektów bez naruszania ich konstrukcji.

 

Badania geofizyczne pozwalają w sposób ciągły przedstawić parametry badanego ośrodka.

 

W połączeniu z klasycznymi badaniami geologicznymi i geofizycznymi dają obraz trójwymiarowy badanego ośrodka.

 

Dzięki takim możliwościom badania geofizyczne znajdują coraz więcej zwolenników.

 

Interpretacja wyników wymaga jednak bardzo dokładnej analizy i dużego doświadczenia.

 

Oferują w zamian ilość informacji niemożliwą do pozyskania poprzez badania punktowe.