Niewybuchy i niewypały, będące pozostałością po pierwszej i drugiej wojnie światowej, są poważnym problemem w wielu rejonach Polski. Mogą stanowić zagrożenie dla ludności cywilnej jeszcze długo po rozmieszczeniu ich w strefach walk.

Podczas realizacji usług saperskich, najczęściej wykrywanymi, podejmowanymi i neutralizowanymi elementami wybuchowymi pochodzenia wojskowego są:

Usuwanie niewybuchów przez firmę saperską

Prawidłowe rozpoznanie saperskie terenu lub zbiornika wodnego jest bardzo istotne. Nawet małe obiekty mogą być śmiertelnie niebezpieczne, jeśli zostaną naruszone bez zachowania właściwych procedur, przez osoby nieposiadające specjalistycznej wiedzy np. podczas prowadzenia prac budowlanych.


Usuwanie niewybuchów i niewypałów wchodzi w zakres prac saperskich, których podejmować mogą się jedynie wykwalifikowani saperzy. Wykonywanie takiej pracy wymaga bardzo dużej wiedzy oraz sporych umiejętności praktycznych. Saperzy muszą być ekspertami w rozpoznawaniu potencjalnych zagrożeń, aby bez większego wahania zastosować odpowiednie procedury i podjąć stosowne kroki, mające na celu zmniejszenie lub wyeliminowanie niebezpieczeństwa.


Oczyszczanie saperskie terenów z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych na obszarze całego kraju bez znaczenia czy zagrożenie zidentyfikowane zostało na terenie prywatnym czy na placu budowy koniecznie trzeba zlecić kompetentnemu saperowi.

Nadzór saperski podczas wykonywania prac ziemnych

Podczas prowadzenia prac ziemnych istnieje ryzyko natrafienia na różnego rodzaju przedmioty pochodzenia wojskowego, które mogą posiadać potencjał wybuchowy lub w inny sposób zagrażać bezpieczeństwu osobom wykonującym prace. 

Doskonałym rozwiązaniem jest wykonanie rozpoznania terenu przez firmę saperską w miejscach gdzie natrafiliśmy na podejrzany przedmiot lub możemy podejrzewać że takowe mogą znajdować się w glebie lub w wodzie.

Nadzór saperski na bieżąco identyfikuje potencjalne zagrożenia i podejmuje stosowne kroki w celu ich zminimalizowania, współpracując ściśle z pozostałymi członkami załogi. 

Podczas wykonywania prac ziemnych nadzór saperski pozwala na bezpieczny i sprawny przebieg wykopów.

Rozpoznanie saperskie – wykrywanie przedmiotów niebezpiecznych

Rozpoznanie saperskie terenu przed budową budynku

Zdolność sapera do poruszania się w niebezpiecznym terenie jest umiejętnością niezbędną dla sukcesu każdej operacji. Proces ten wymaga zrozumienia cech danego obszaru i opracowania planu, który pozwoli uniknąć potencjalnych zagrożeń przy jednoczesnym osiągnięciu wszystkich celów. 

Rozpoznanie saperskie polega na poszukiwaniu, identyfikacji oraz oczyszczeniu terenu z przedmiotów niebezpiecznych. Aby skutecznie wykonywać swoją pracę, saper musi być w stanie szybko rozpoznać zagrożenie i sprawnie je zneutralizować. Korzysta przy tym z szerokiego zakresu metod i technik, bezpośrednio związanych z obszarem operacyjnym, na którym przeprowadzane są prace saperskie

Firma saperska wykorzystuje też różnego rodzaju narzędzia i specjalistyczny sprzęt, między innymi wykrywacze min, wykrywacze metalu, radary penetrujące grunt (GPR) i ręczne sondy do lokalizowania ukrytych obiektów.

Prace saperskie – usługi wykonywane przez profesjonalnego sapera

Zlecanie prac saperskich wykwalifikowanym specjalistom z firmy saperskiej jest podstawą bezpiecznego przeprowadzania tego typu operacji. Wyłącznie profesjonalni saperzy posiadają wymagane uprawnienia, które pozwalają im na ich wykonywanie. 

Z usług najlepszych specjalistów możesz skorzystać, podejmując z Nami współpracę. Firma saperska Invictus Technologies posiada wieloletnie doświadczenie, więc możesz być pewien, że Twój projekt będzie w dobrych rękach. Uzbrojeni w nowoczesny sprzęt, jesteśmy w stanie sprostać nawet najbardziej rygorystycznym wymaganiom i pracy w trudnym terenie.

Od początku istnienia stawiamy na wysoką jakość, dlatego nasze usługi saperskie nie mają sobie równych. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać szczegółowe informacje, przedstawić swoje oczekiwania i porozmawiać o warunkach współpracy.

Usuwanie niewybuchów i niewypałów – oczyszczanie saperskie gleb i wód

Usuwanie niewybuchów przez saperów

Oczyszczanie saperskie to procedura, która ma na celu usunięcie wszystkich przedmiotów niebezpiecznych z danego obszaru. Do unieszkodliwiania pozostałości pochodzenia wojskowego  stosuje się wiele technik, w tym usuwanie ręczne, palenie, wysadzanie za pomocą detonatorów i przerywanie połączeń elektrycznych lub mechanicznych.

Rozminowanie terenu wymaga specjalistycznego sprzętu i personelu przeszkolonego w zakresie postępowania z materiałami wybuchowymi, znajdującymi się zarówno na lądzie, jak i w wodzie. 

Usuwanie niewybuchów i pocisków to praca wyjątkowo niebezpieczna, która stwarza ryzyko poważnych obrażeń lub nawet śmierci, gdyby doszło do niekontrolowanego wybuchu tych materiałów. 

Jeśli podczas wykonywania prac ziemnych lub wodnych natkniesz się na jakiekolwiek podejrzane obiekty lub podejrzewasz ich występowanie zleć usługę rozpoznania saperskiego. Doświadczeni pracownicy firmy zidentyfikują potencjalne zagrożenia i w razie konieczności przeprowadzą oczyszczanie saperskie. Każdy etap przeprowadzonych prac saperskich zostanie odnotowany w dokumentacji powykonawczej.