Inwentaryzacja fotograficzna obiektów budowlanych oraz terenów pod inwestycje

 

Inwentaryzacja fotograficzna jest jedną z niezbędnych usług do określenia stanu technicznego obiektu. Dzięki niej udokumentują Państwo stan faktyczny budowli, który może posłużyć np. do celów archiwalnych, do ekspertyz sądowych czy też do monitorowania przebiegu robót. Zaleca się wykonanie profesjonalnej inwentaryzacji fotograficznej przed każdą inwestycją.

 

Obiekty podlegające inwentaryzacji fotograficznej to np.:

Posiadanie inwentaryzacji fotograficznej pomaga chronić wykonawcę inwestycji dlatego koszt jej wykonania jest niewspółmierny do korzyści, które można dzięki niej osiągnąć.

Inwentaryzację fotograficzną sporządza się w wersji cyfrowej i zapisuje na przenośnych nośnikach danych.

 

W skład inwentaryzacji fotograficznej mogą wchodzić:

 

Etapy realizacji inwentaryzacji fotograficznej:

Zdjęci a wykonujemy zarówno z ziemi jak i  powietrza, przy użyciu drona. Mamy licencjonowanych pilotów. Pracujemy na najnowocześniejszym sprzęcie fotograficznym oraz odpowiednim oprogramowaniem do obróbki cyfrowej zdjęć.

 

Na specjalnie życzenie klienta wykonujemy dodatkowo: