Usługi geologiczne i geotechniczne

 

          Usługi geologiczne  świadczone przez naszą Firmę pozwolą naszym klientom ocenić warunki gruntowo wodne w rejonie przewidywanej inwestycji, sprawdzić czy wymarzona działka budowlana rzeczywiście nadaje się pod zabudowę oraz uchronić przed konsekwencjami nieprzemyślanych decyzji.

Specjalizujemy się w geologii inżynierskiej. Geologia inżynierska to gałąź geologii, która pozwala rozpoznać podłoże gruntowe w strefie bezpośredniego oddziaływania budowli zarówno ziemnej jak i różnorakich obiektów inżynierskich.

Doświadczenie jakim dysponujemy nie kończy się na naszym zespole. Współpracujemy z firmami wykonawczymi, co gwarantuje możliwość mobilizacji ludzi i sprzętu do realizacji nietypowych i trudnych zadań.

Ciężar zadania, które spada na Państwa możemy skutecznie zmniejszyć, a co za tym idzie pomóc w realizacji inwestycji.

 

Oferujemy Państwu:

Potrafimy dostosować usługę do indywidualnych potrzeb klientów.   

 

 

Badania terenowe (geologiczne i geotechniczne)

 

          Podstawą rzetelnej i przydatnej opinii w sprawach ogólnie pojętej geologii lub geotechniki są dane zebrane w trakcie badań terenowych. Jest to baza od której powinno się zacząć każdą opinię lub budowę. Możemy również ocenić wyniki badań terenowych wykonanych wcześniej dla Państwa.

Zakres badań należy dostosować do specyficznej sytuacji jaką Państwo napotkali.

Najważniejszy jest użyteczny efekt takiej pracy.

Nie pozostawimy Państwa z "gołymi" wynikami, w każdej sytuacji opracujemy interpretację wyników w wymaganej sytuacją formie.

Dla nas badanie terenowe to jednocześnie pełna dokumentacja zaistniałej sytuacji lub napotkanego stanu faktycznego.